04.veebruaril 2011 ühine kasvava metsa oksjon

Hiiumaa Metsaseltsi  korraldamisel toimub enampakkumine 8 müügiüksusele kogumahuga 3022 tm, lankide  andmed  on esitatud  tabelina.
Exeli faili esimesel töölehel on koondandmed ja järgmistel metsaregistri väljavõtted müügiobjektide kaupa.

Raielankide  piirid  on looduses tähistatud  märkelintidega.

 

 

HINDAMISANDMED:

Raiutav tagavara on leitud inventeerimise andmete alusel. Kasvava metsa hind on arvutatud  metsamaterjali sortimentide kokkuostu hinnataseme ning raiele tehtavate prognoositavate kulutuste alusel.

 

Hiiumaa Metsaseltsile  ostja poolt makstav VAHENDUSTASU:

4% raieõiguse  omandamise hinnast  Hiiumaa Metsaseltsi poolt  esitatud arve alusel peale lepingu sõlmimist maaomaniku ja ostja vahel .

 

 

TAGATISRAHA  langi ja väljaveoteede  võimalikuks korrastamiseks deponeeritakse  enne raietööde alustamist Hiiumaa Metsaseltsi arveldusarvele.

 

 

LISATINGIMUSED:

 

Tööde teostamise suhtes jääb Hiiumaa Metsaseltsil järelevalve teostamise õigus.

 

1. Raieõiguse müügihind tuleb 100% ulatuses tasuda hiljemalt 5 päeva jooksul lepingu sõlmimisest.

2. Alusmetsa koristamisel tekkinud raiejäätmed ja oksad koondada kokkuveoteedele või vallidesse.

3. Raiet ja väljavedu võib teostada külmunud või kuiva pinnasega.

4. Kolmel müügiüksusel eraldi lisatingimused, mis on esitatud  tabelis

 

TÄIENDAVA INFORMATSIOONI SAAMISEKS VÕI KASVAVA METSAGA KOHAPEAL TUTVUMISEKS VÕTTA ÜHENDUST HIIUMAA METSASELTSI  ESINDAJA AIRA TOSSUGA  (TEL. 56488601).

 

 

PAKKUMISELE VASTAMISE TÄHTAEG:

 

Pakkumisele vastamine loetakse kehtivaks, kui pakkumisele on vastatud hiljemalt kella 13.00  

04.veebruariks 2011 a. Vastus peab olema saadetud kinnises ümbrikus märkega “Pakkumine + kinnistu nimi ” aadressile Hiiumaa Metsaselts  Jõeküla küla, Käina vald, Hiiumaa, 92118 või tuua 04.veebruaril kell 13.00 kohale Kärdlasse Vabrikuväljak 1 .
Vastused avatakse  Kärdlas Vabrikuväljak 1 SA Tuuru seminariruumis  04. veebruaril  2011 a. kell 13.00

 

Vastuses pakkumisele peab olema märgitud:

 

-     müügiükse nimi, mille suhtes ostja pakkumise teeb;

-     ostja poolt pakutav hind;

-     ostja kinnitus, et nõustub kõigi pakkumises toodud tingimustega.

-    ostja kinnitus maksuvõlgnevuste puudumise kohta

 

Müügiläbirääkimisi alustatakse isikuga, kes pakub kõrgeimat hinda. Lõpliku otsuse ostja väljavalimise suhtes teeb metsaomanik, arvestades pakkumise kõiki tingimusi.

Metsaühistu korraldab kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimise metsaomaniku ja ostja vahel.

 

 

Lisad: 

1. Tabel müügiüksuste andmete ja alghindadega

2. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping

3. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu tüüptingimused

 

  


-
 Tabel müügiüksuste andmetega
-
 Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
-
 Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu tüüptingimused
-
 Täpsemate andmete infopäring
 
Eesnimi:
Perekonnanimi:
Telefon:
E-post:
Kirjuta siia oma kiri:


PROJEKTID

Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021