Metsamaaparandusalane koostööprojekt

Aastal 2009 püüdsime SA Erametsakeskuse rahastamisel  metsaühistu majanduskootööprojektiraames leida lahendusi metsaomanike probleemidele, mis on seoses maaparandusega.
Võtsime arvele maaparandussüsteeme erametsamaadel .
Esitasime projektitaotluse PRIA-le meetmesse 1.8, kuid kahjuks ei saanud meiegi rahastust, täpselt nii nagu teisedki metsaühistud. Teoorias sobivad metsaühistud taotlejaks, kuid euroraha metsaühistutele siiski ei jagu.


Metsamaaparandusalane koostöö jätkub ka tulevikus. Hiiumaal on ju märjad metsad.

 

 Maaparandussüsteemi arvelevõtmise kirjeldus
PROJEKTID

Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021