Soera talumetsanduse õppeklass
 

Hiiumaa Metsaseltsi arengukavas on kirjas viis arenguprioriteeti, millega tegelemist metsaühistu liikmed olulisemaks peavad, üheks nendest on traditsioonide taaselustamine .  

Hea koostöö Pühalepa vallaga on  andnud meile võimaluse seda suunda arendada Soera talumuuseumi juurde talumetsanduse õppeklassi rajades. 2011.a algusest jõustus leping, millega vald andis meile kaheksaks aastaks tasuta kasutada maa-ala.

Tänu LEADER 2011.a projektide ettevalmistamise meetmest  saadud toetusele oli võimalik tellida  korralik eelprojekt OÜ Kivirullijalt.

 

 

 Soera talumetsanduse õppeklassi eelprojekt
PROJEKTID

Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021