29.märtsil 2014 üldkoosolek Kärdlas

Koosolek toimus 29.03.2014 Kärdlas, Vabrikuväljak 1,   Tuuru maja saalis


Päevakord:

1) Majandusaasta aruande ja revisjoni komisjoni aruande kinnitamine

2) Põhikirja muutmine

3) Arengukava vahekokkuvõte

4) Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

5) Parima talumetsamajandaja konkursile Hiiumaa kandidaadi valimine

6) Liikmemaks alates 2015.aastast

7) Ulukikahjustustuste ennetamise teatistest

8) Muud küsimuse


Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021