19.jaanauari 2011 korraldas SA Erametsakeskus Kärdlas koolituse METSAOMANIK JA MAKSUD

Koolitusel räägitI füüsilise isiku ja füüsilisest isikuste ettevõtja maksustamisest metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügil jt. õigusaktidest metsa maksustamisel ning antI selgitusi tulude deklareerimise - kulude mahaarvamise reeglite osas.
Koolitajaks oli  Lääne maksu- ja tollikeskuse  maksunõustamise talituse juhtivspetsialist Eha Kütt. 

Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021