7. mail 2011 Hiiumaa Erametsapäev ja seltsi üldkoosolek

Hiiumaa Erametsapäevalal  istutati  kaski Randmetsa kinnistule.
Üldkoosolek toimus  Lauka jahimajas.
Päevakord :

1)Majandusaasta aruande ja revisjoni komisjoni  aruande  kinnitamine

2) Põhikirja muutmine

3)Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete  valimine

4) Juhatuse liikmete kulude kompenseerimine ja töö tasustamine

5) Arengukava  vahekokkuvõte

6)Liikmemaksu kinnitamine alates 2012.aastast

7)Ühiste kasvava metsa ühispakkumiste korra  kinnitamine

8) Meetmetest 1.5  ja LEADER  Hiiumaa Metsaseltsi ühistaotluste esitamine

9) Vabariiklikule talumetsamajandajate konkursile Hiiumaa kandidaadi valimine

10) Muud küsimused


Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021