Hiiumaa Metsaseltsi üldkoosoleku 29.mail 2021


MTÜ Hiiumaa Metsaseltsi üldkoosolekul 29.mail 2021 kell 11.00 Kõrgessaare mõisapargis
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja hääletuskomisjoni valimine
2. Majandusaasta aruande ja revisjoni komisjoni aruande kinnitamine
3. Eesti Erametsaliidu volinike koosolekule Hiiumaa Metsaseltsi volinike valimine (2+1)
4. 2021 aasta tegevusplaanidest
5. Muud küsimused
SELTSIST

Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021