14. septembril 2010 metsakasvatuse õppepäev


Vaatasime Koidmal tehtud hooldusraieid noortes metsades ja nende mõju metsakasvule.
Nupuke üritusest: www.eramets.ee/?op=body&id=25&art=1650

Uudised
27.06.2017
27.02.2017
27.02.2017