Juhtimine

 

Ühingu juhtorganiteks on üldkogu ja viieliikmeline juhatus koossesus : Agur Nurs, Kalle Laid, Mati Matto, Rein Jürimäe,  Aira Toss

Revisjoni komisjoni liikmed on Merke Klein, Aare-Villu Kattel ja Eha Brikker. 

SELTSIST

Uudised
17.10.2019
17.10.2019
09.08.2019