Metsakasvatuse õppepäev 22.oktoobril

Aivar Mäetagas jagab oma rajatud metsakultuuris kogemusi
tammede, lehiste ja hübriidhaabade kasvatamisel - ulukitõrje, taimede hooldamine, jms.

Kogunemine kell 10.00 Tubalal Kalmu bussipeatuses.
SELTSIST

Uudised
15.07.2020
16.05.2020
28.02.2020