17.juulil 2018 õppepäev METSAKASVUKOHATÜÜBID

17.juulil kell algusega kell 10.00 Soera  Talumuuseumi metsanduse õppeklassisis õppepäev

„Metsakasvukohatüübid“

Koolitajad Jürgen Aosaar ja Mats Varik Eesti  Maaülikoolist.

Alustame kell 10.00 Soeras metsanduslikus väliõppeklassis teooriaga , peale seda liigume autodega 
mööda Hiiumaad ja õpime metsas erinevaid metsakasvukohatüüpe.

Õppepäeva korraldab Eesti Erametsaliit koostöös Hiiumaa Metsaseltsiga. Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Osalejatele on õppepäev tasuta. Palun teatage oma osalemisest meiliaadressile aira.toss@erametsaliit.ee

 
14.aprillil 2018 MTÜ Hiiumaa Metsaseltsi üldkoosolek

14. aprillil 2018 kell 11.00 Kärdlas, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saalis.

Päevakord:
1) Koosoleku juhataja, protokollija ja hääletuskomisjoni valimine
2) Majandusaasta aruande ja revisjoni komisjoni aruande kinnitamine
3) Parima metsamajandaja konkursile Hiiumaa kandidaadi valimine
4)Metsameetmesse Hiiumaa Metsaseltsi ühistaotluse esitamisest ja siseriiklikest toetustest 2018
5)Hiiumaa Metsaseltsi tegevused 2018
6) Lääne-Eesti biosfääri programmiala tutvustus -Lia Rosenberg Keskkonnaametist
7) Muud küsimused

Täiendav info : aira.toss@erametsaliit.ee , mob 56488601

 
19.mail 2018 Hiiumaa Metsaseltsi õppepäev ” Noorendike hoolduse mõjust metsakasvatusele”

Kogunemine kell 11.00 Malvaste teeristis.

Läheme vaatame üheskoos üle neid noori metsi kus juba on noorendike hooldatud ning vaatame, kuidas mõju on avaldunud.
Juuni kuu alguses on taaskord võimalik euroraha tuge küsida selleks vajalikuks tööks, sellel aastal  159 eur/ha.

Õppepäeva eesmärgiks on selgitada, et noore metsa kasvatamisse tasub aega ja energiat panustada- läbi selle töö kasvatame tulevikuks palju parema kvaliteediga puistusid.

Rohkem infot: aira.toss@erametsaliit.ee, mob: 56488601

 
Metsasertifitseerimise õppepäev 29.juunil kell 12.00
Õppepäev toimub Kärdlas, Tuuru majas, Vabrikuväljak 1.

Esineb BM Trada Eesti OÜ tegevjuht Renal Lastik.
http://www.bmtrada.ee/

Palun teatage oma osalemisest
aira.toss@erametsaliit.ee või mob 56488601

 
Hiiumaa Metsaseltsi üldkoosolek ja õppepäev 11 märtsil

Hiiumaa Metsaseltsi üldkoosoleku toimub   11. märtsil  2017 kell 11.00 Kärdlas, Vabrikuväljak 1, SA Tuuru saalis.

Päevakord:


1) Koosoleku juhataja, protokollija ja hääletuskomisjoni valimine

2) Majandusaasta aruande ja revisjoni komisjoni  aruande  kinnitamine

3) Juhatuse  ja revisjonikomisjoni valimine

4) Volinike valimine Eesti Erametsaliidu volinike koosolekule

5) Põhikirja täiendamine

6) Parima  metsamajandaja konkursile Hiiumaa kandidaadi valimine

7) Muud küsimused

 


Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 7. märtsiks

Juhul kui Te ei saa ise osaleda, siis palume Teid kindlasti volitada selleks omale sobivat inimest.

 

Koosolekule järgneb  kasvavate puude laasimise teemaline  õppepäev Linnumäel

 
SELTSIST